Απόψε 15/6 - Στέλιος Παπαδόπουλος Νίκος Καλλιντέρης - Στο Ναυάγιο και Σάββατο 19/6 Ελιά Μηλίνας (νότιο Πήλιο),Ο Γ.Αλεξανδρης και ο Π.Χατζηκυριάκος

Απόψε Αθήνα.

Τί είναι αυτό; Μου λέει “Το περιεχόμενο δεν βρέθηκε”.

Πρέπει να είσαι “φίλος των” για να το βλέπεις.
Ψάξε τα ονόματα των, στο FB.

Στο Ναυάγιο στις 9

Και για Σάββατο στο Πήλιο !

Σάββατο 19 Ιουνιου ,αρωμα Τομπουρλικας στην Ελια της Μηλινας.Ο Γ.Αλεξανδρης και ο Π.Χατζηκυριακος εγκαινιαζουν την καλοκαιρινη περίοδο.

1 «Μου αρέσει»

Διορθώθηκε ο τίτλος και περίσσευε το σχόλιο. Να θυμηθώ και την παλιά μου υπογραφή στο φόρουμ, “το περίσσιο χαλάει το ίσιο”!

2 «Μου αρέσει»

αντε ,έκλεψα και μια φωτο …

Στέλιος; Παπαδόπουλος-Νίκος Καλλιντέρης

1 «Μου αρέσει»

Αλεξανδρής _ Χατζηκυριάκος
Σάββατο 19 Ιουνίου Ελιά Μηλίνας (νότιο Πήλιο).

Γιάννης Αλεξανδρής-Παντελής Χατζηκυριάκος(Τομπουρλίκα)

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 365 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.