Αντώνης Καραμπόγιας

Ξέρει κανείς τίποτα για τον εν λόγο οργανοποιό. Έχει ένας φίλος ένα συμπαθητικό τζουρά και μου κίνησε την περιέργια.

Νομίζω βρίσκεται στη Λαμία και έχει κάποια συνεργασία με τον ΝΑΚΑ.

εχω την εντύπωση ότι πουλάει όργανα. Φτιάχνει κιόλας?