Αναζήτηση μπουζουκιού Σπουρδαλακη για αγορά

Αναζητώ τρίχορδο μπουζούκι του Σπουρδαλακη για αγορά.

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 6 λεπτά μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πια νέες απαντήσεις.