Ανέκδοτες μουσικές τού Μάρκου

Αυτά είναι, εγώ την βρήκα πάντως…