Αλμπέρτος Ναρ – «Τα τραγούδια μας. Ανθολογία Σεφαραδίτικων τραγουδιών της Θεσσαλονίκης»

9 «Μου αρέσει»