Αλάτι της γης. τραγούδια της επανάστασης

https://program.ert.gr/details.asp?pid=3729001&chid=9

5 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 365 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.