Αιμίλιος Καλαμαράς (?)

Ψάχνοντας για παλιές κιθάρες στο νετ, έπεσα πάνω σε μια παλιά διαφήμιση harp guitar στην οποία αναφέρε έναν μουσικό Emilio Calamara.
Θα μπορούσε να είναι Έλληνας, Ιταλός, Ισπανός…
Πάντως ίσως η πληροφορία να βοηθήσει κάποιους που αναζητούν τα των Ελλήνων της Αμερικής και τους οργανοποιούς…

Η πληροφορία προέρχεται από τη σελίδα www.harpguitars.net