Αγγλοελληνικό μήνυμα για αλλαγή αντίδρασης σε ανάρτηση

You’ve performed this action too many times. Please wait 34 δευτερόλεπτα before trying again.

1 «Μου αρέσει»

“Πραγματοποιήσατε την ενέργεια πάρα πολλές φορές, Παρακαλούμε περιμένετε 34 seconds πριν δοκιμάσετε ξανά”

2 «Μου αρέσει»

Τριανταfour ή thirty-τέσσερα;

1 «Μου αρέσει»

Είναι οδηγίες πειράματος φυσικής ή χημείας, με τις μονάδες σε σύστημα SI: περιμένετε 34s.

1 «Μου αρέσει»

Παντως είναι ωραία όταν σου δίνουν ακριβείς, λεπτομερειακές οδηγίες: 34 δευτερόλεπτα. Ούτε 30, ούτε 45 ή έστω 40. Δε μου ζητούν συχνά να περιμένω ακριβώς 34 δευτερόλεπτα, και οι σπάνιες φορές που συμβαίνει είναι πηγή μεγάλης χαράς.

2 «Μου αρέσει»

Μπορεί η συγκεκριμένη ανάρτηση να είναι στιγμιαία φωτογραφία ενός ανελισσόμενου προσέςς, όπου το στιγμιαίο 34 κάποτε κατέληξε 0.

Εντάξει Νίκο, γκρέμισέ μου το όνειρο αλύπητα! :joy:

2 «Μου αρέσει»