Έφυγε ο Σωκράτης Θεοδωρίδης

από τις λίγες δισκογραφικές επανεκτελέσεις που έχουν λόγο ύπαρξης…

4 «Μου αρέσει»