Έφοδος στον τεκέ

Εκτός από τον Πέτρο Κυριακό ο οποίος ακούγεται στο μεγαλύτερο μέρος , ποιοι άλλοι ακούγονται ; Κάπου διάβασα ο Μάρκος και ο Μπάτης , αλλά που

συμμετέχουν Καμβύσης και Μπάτης.

Ακούγονται… ο Μπάτης λέει το περίφημό του “Μπραβόοοοο” στο τέλος, ενώ ο Μάρκος στο 2:53 “δεν κάνεις παραπερα ρε κορόιδο εσύ” και πιο μετά κάτι λέει αλλά πάνω του μιλάει και κάποιος άλλος στο 3:10 περίπου κ δεν το βγάζω…

Δεν πρόκειται να βγει άκρη…