Έτσι «γεννήθηκε» η ομογένεια στις ΗΠΑ

Οι αιτίες της μετανάστευσης -
Το μακρύ ταξίδι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού -
Νήσος Έλις: Το μαρτύριο -
Το βιβλίο του Henry Pratt Fairchild για τους Έλληνες.

3 «Μου αρέσει»

Ωραία κύριε Σπύρο
Ας βάλουμε και το βιβλίο προς ανάγνωση:

3 «Μου αρέσει»

Λίγα ακόμα για την υποδοχή που είχαν οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα γεγονότα που αναφέρει ο αρθρογράφος ενισχύει την άποψη ότι “history repeats itself”:

Άλλα τεκμήρια για τη ζωή των πρώτων μεταναστών:

https://kamuchey.com/wp/2017/09/03/greek-immigration-reception-racism-and-activism/

Όσο για τη μουσική των Ελλήνων μεταναστών, το παρά κάτω PDF δίνει κάποια στοιχεία:

https://www.researchgate.net/profile/Tina-Bucuvalas/publication/366897295_OVERVIEW/links/63b729c4097c7832ca91d9b1/OVERVIEW.pdf

3 «Μου αρέσει»