Έρευνα για την κα Κούλα-Αντωνοπούλου

Κατόπιν πολύχρονης έρευνας σχετικά με την κα Κούλα-Αντωνοπούλου, ο Σταύρος Κουρούσης και ο Κώστας Κοπανιτσάνος παρουσιάζουν μια προδημοσίευση από την επικείμενη έκδοση, με ανέκδοτα βιογραφικά στοιχεία.

1 Like

Άκρως ενδιαφέρον,στην αναμονή για το βιβλίο.