Έρευνα για την κα Κούλα-Αντωνοπούλου

Κατόπιν πολύχρονης έρευνας σχετικά με την κα Κούλα-Αντωνοπούλου, ο Σταύρος Κουρούσης και ο Κώστας Κοπανιτσάνος παρουσιάζουν μια προδημοσίευση από την επικείμενη έκδοση, με ανέκδοτα βιογραφικά στοιχεία.

3 «Μου αρέσει»

Άκρως ενδιαφέρον,στην αναμονή για το βιβλίο.

Στο εν λόγω άρθρο αναφερόταν:

“Εν αναμονή, λοιπόν, μέσα στο 2015 της έκδοσης ενός βιβλίου για την Κα Κούλα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Σταύρου Κουρούση και του Κώστα Κοπανιτσάνου”

Οκτώ χρόνια μετά, έχουμε κάποια πληροφόρηση από τους υπεύθυνους της αναγγελθείσας/επικείμενης (τότε) έκδοσης;

1 «Μου αρέσει»