Ένα τραγούδι μιά ιστορία

Στον “Ευρωπολίτη” Μαίου, PDF σελίδα 16, διαβάστε το “Ένα τραγούδι μιά ιστορία - Ελληνικόν Ημερολόγιον του έτους 1917”

Καλημέρα από Γερμανία!

Μια καλή ημέρα στην Ισπανία …
Γεια σε όλους…