Έλληνες Μουσικοί στην Αμερική: Παναγιώτης Τσoύρος η Τζούρος (pete choros 1909-2001)

Σωστά το έγραψε βέβαια το “εχόντων” ο Κυριακίδης και αδίκως προκαλείται κάθε άλλη εντύπωση

Όταν συνδέονται (όπως εδώ) παρατακτικά δύο ουσιαστικά διαφορετικού γένους (“κοινοτήτων”/ “συνοικισμών”) τα οποία δεν αφορούν έμψυχες ανθρώπινες οντότητες, τότε χρησιμοποιείται στη γενική πληθυντικού, που ακολουθεί, το ουδέτερο γένος (“εχόντων”).

1 «Μου αρέσει»

Άλλωστε το να λέγονται και τα δύο γένη (όπως «όλοι και όλες») είναι μια πολύ πιο πρόσφατη τάση, και αφορά μόνο τις περιπτώσεις που αναφερόμαστε σε ανθρώπους. Δεν υπήρχε τίποτε αντίστοιχο στην καθαρεύουσα, ούτε και για αρκετό διάστημα μετά την καθαρεύουσα.