«Σήκω ψυχή μου»!…Εικόνες και μουσικές των προσφύγων του ’22

Εγκαινιάστηκε και πρέπει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Έκθεση «Σήκω ψυχή μου»!…Εικόνες και μουσικές των προσφύγων του ’22"

2 «Μου αρέσει»