Ψάχνω ένα τραγούδι: Μάγκες πιάστε τα γιοφύρια

Πώς τεκμαίρεται ότι υπάρχουν τέτοιοι στίχοι και ότι μάλιστα έχουν ¨λογοκριθεί";;

Ρε τι μας κάνει το άτιμο το σύστημα!

Ρ΄ έλα ρε, τί μας κάνει το άτιμο το σύστημα! Όσο για τους στίχους, για αυτολογοκρισία μίλαγα. Αυτολογοκρισία από τον ανοίξαντα τη συζήτηση:

1 «Μου αρέσει»