Τακτική συνάντηση - Σεπτέμβρης 2019 (Σάββατο 28/9)