Ποιός παίζει μπουζούκι στο “Μες την πολύ σκοτούρα μου” - Πόλυ Πάνου

Μήπως γνωρίζετε ποιός παίζει μπουζούκι στο “Μες την πολύ σκοτούρα μου” (Β.Τ.) που το λέει η Πόλυ Πάνου;
Δεν μου φαίνεται να είναι ο ίδιος ο Β.Τ.

Μάλλον είναι ο Καραμπεσίνης.

Σωστός. Αυτόν υποψιαζόμουν και εγώ.
Πολύ στρογγυλή πενιά για να 'ναι ο Τσιτσάνης.