Πληροφορίες για το "Καϊκτσής"

Υπάρχει και το παλιότερο θέμα για το ίδιο τραγούδι

Από συντονιστή: Ευχαριστούμε emc, όπως είδες τα συνδυάσαμε τα δύο θέματα.