Καλές Γιορτάδες (2004)

Χρόνια Πολλά σε εσάς και τις οικογένειες σας.

Λιανέ, Κλειάσου πολύχρονοι με κάθε ευτυχία.

Ιωάννα το βιβλίο σου που θα το βρούμε (στην Γλυφάδα δεν υπάρχει πουθενά)
Ισαάκ