Γ. Ε. Παπαδάκη, κριτική cd

Ευχαριστίες… Γλυκά χαμόγελα -μόνο !
:slight_smile: