XRONIA POLLA


(system) #1

<FONT SIZE="+2"><FONT FACE=“SYMBOL”>Mesa apo thn kardia mou,zhtaw enwpion olou tou foroum sugnwmh se OLOUS osouV kata kairouV ebrisa, proseballa, eqixa, stenocwrhsa h touV milhsa aschma.
EpishV eucomai se olouV saV, stiV oikogeneieV saV alla kai se olouV touV anqrwpouV na ecoun eirhnh sth zwh kai thn yuch touV, agaph, ugeia, kai tuch.
KaleV giorteV kai kalh cronia se OLOUS.
StaqhV</FONT></FONT>


(system) #2

Χρόνια πολλά ΜΕ ΥΓΕΙΑ, σε όλους σας παίδες!!!