C A M E R A T A J U N I O R από "Τους Φίλους της Μουσικής"

Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής»
C A M E R A T A J U N I O R

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Ο Σύλλογος των Φίλων της Μουσικής προγραμματίζει τη δημιουργία
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΝΕΩΝ στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με τη συμμετοχή ταλαντούχων σπουδαστών Ωδείων της Αττικής, ηλικίας μέχρι 22 ετών.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας τα στοιχεία τους (*) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
sfm.camjunior@megaron.gr
μέχρι τις 31/12/2010

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγκαίρως, ώστε να προσέλθουν σε ακρόαση επιλογής, που θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου 2011 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Κατά την ακροόαση, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ένα κομμάτι
της επιλογής τους, κατά προτίμηση με συνοδεία πιάνου,
και σε εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista)

(*) Τα στοιχεία που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι είναι:
Μουσικό Όργανο (Έγχορδα)
Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός
Ημερομηνία Γέννησης, Ηλικία (μέχρι 22 ετών)
Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Ηλ. Δ/νση (e-mail)
Υπηκοότητα
Ωδείο, Καθηγητής
Τάξη, Επίπεδο