28η Έκθεση βιβλίου


(system) #1

Όσοι βρίσκονται στην Αθήνα ας περάσουν καμμία βόλτα από τη Διον. Αρεοπαγίτου, όπου γίνεται η 28η έκθεση βιβλίου…

Έχει πολύ πράμα…

Καθημερινά 18:00-22:30
Σου-Κου 10:30-22:30