2013 Σεμινάριο Γιάννη Δήμα για χορούς Ηπείρου-Θεσσαλίας στο Λονδίνο

23-24/11/2013 στο κυπριακό κοινοτικό κέντρο. Για περισσότερες πληροφορίες

http://www.parikiaki.com/2013/09/greek-dance-seminar/