10χορδη μπασοκιθαρα!

την ειδα στο ιμπει. σκεφτηκα, κριμα να παει χαμενη…

1 «Μου αρέσει»

Aν ήμουν συλλέκτης οργάνων, θα την αγόραζα χωρίς δεύτερη σκέψη! 390; Τί λέμε τώρα!!!

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 31 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.