Όταν αραβικό εμιράτο έπαιζε για ύμνο του «Τα παιδιά του Πειραιά»!