Χατζιδάκης και Ρεμπέτικο

“Το 1950, παρουσίασα τις ΕΞΙ ΛΑΪΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ. Όλοι νόμισαν πως εξευγένισα επιτυχώς τα μπουζούκια, χωρίς να σκεφθούν πως, ποια ανάγκη μπορούσε να με οδηγήσει στο να εξευγενίζω τραγούδια μη ευγενή, γιατί να διοχετεύω το οποιοδήποτε ταλέντο μου στην υπηρεσία μιας μουσικής που για να υπάρξει, είχε την ανάγκη μου.
Είχαν και πάλι λάθος.”