Χαμπανέρα


(Μπάμπης Κάπουλας) #1

Υπάρχει μιά κατηγορία τραγουδιών με το χαρακτηρισμό “χαμπανέρα”.Γίνετε κάποιοςς φίλος
να μου πεί κάτι περισσότερο, και μερικούς τίτλους τραγουδιών?