Χαιρετώ όλους τους ''Ρεμπετοκαμένους'' ξανά!!!

Χαιρετώ όλα τα παλιά και νέα μέλη του φόρουμ , τελείωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις και τώρα πια είμαι ξανά έτοιμος και δραστήριος , καλές μουσικές αναζητήσεις σε όλους και καλές πενιές !:088: :slight_smile:

Καλός πολίτης!

Ευχαριστώ πολύ!!! :slight_smile: