Χάρης Σαρρής

Μια που έγινε λόγος για το Σαρρή, εδώ είναι τρία αγγλόγλωσσα άρθρα του:

http://www.musicstudies.org/jims201041/Sarris_JIMS_10040206.pdf

http://www.musicstudies.org/JIMS2010/Sarris_JIMS_10040104.pdf

http://www.musicstudies.org/JIMS2008/articles/Sarris_JIMS_0821203.pdf

Εύα