Το Ρεμπέτικο στην Αθήνα

Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής-Κέντρο Μουσικής
Τεκμηρίωσης
Αδριανού 105, Πλάκα

«Το Ρεμπέτικο στην Αθήνα» (διάλεξη)
για ενήλικες

15/6
Ώρα: 18.00-19.00
Επικοινωνία: τηλ. 210 3310129, 210 3310497 | protocol@iema.gr

Περιγραφή
Ο συνεργάτης του ΙΕΜΑ και γνωστός ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού Παναγιώτης Κουνάδης θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα «Το ρεμπέτικο στην Αθήνα». Πρόκειται για μια πρωτότυπη παρουσίαση με εικόνες και παραδείγματα, για τα πρώτα βήματα και την εξέλιξη του ρεμπέτικου τραγουδιού στην Αθήνα και τις παρυφές της.