Το Εξωτερικό Μέλος στην Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική Παράδοση

Πάρα πολύ ενδιαφέρον!

http://intv.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=8&category_id=3&Itemid=68