Στατιστικά στοιχεία ενός νήματος


(Γιώργος Παναγιωτακόπουλος) #1

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζονται μερικά χρήσιμα στατιστικά που μπορεί ο χρήστης να διαβάσει για ένα νήμα. Τα στατιστικά αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε μεγάλα νήματα.