Στατιστικά στοιχεία ενός νήματος

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζονται μερικά χρήσιμα στατιστικά που μπορεί ο χρήστης να διαβάσει για ένα νήμα. Τα στατιστικά αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε μεγάλα νήματα.

4 Likes