ΣΠΟΝΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ 20/6/14 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ