ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ!!!!

ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΣ ‘ΧΙΛΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΣ’ ΣΤΟΥ ΨΥΡΡΗ
ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ, ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ, ΛΙΛΗ ΡΙΤΣΩΝΗ…

ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ ΣΦΙΓΓΟΣ …
ΣΤΗΝ ΑΥΛΑΙΑ

ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΣ ΧΙΛΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ ΛΙΛΗ ΡΙΤΣΩΝΗ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΑΛΑΣ ΤΖΙΜΗΣ ΓΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΟΦΡΑΣ