Πώληση τετραχορδου κατασκευής Σάκη Δρόσου

Μετά από έναν χρόνο ενασχόλησης με το μπουζούκι πήρα απόφαση να πουλήσω το μπουζουκακι αυτό ώστε να αγοράσω τριχορδο. Το μπουζούκι ειμαι ενός χρόνου περίπου σε άριστη κατάσταση κατασκευής Σάκη Δρόσου με βέργα στο μπράτσο. Το αγόρασα 1200 ευρώ Και μετά από ένα χρόνο που το έχω στη κατοχή μου το δίνω στα 900 ευρώ.

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 31 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.