Πρόγραμμα επεξεργασία Βυζαντινής σημειογραφίας

Πρόσφατα έπεσα πάνω σε ένα site που προωθεί ένα πρόγραμμα συγγραφής, επεξεργασίας κλπ, μουσικής γραμμένης στην παρασημαντική (βυζαντινή σημειογραφία).

http://www.byzanmusic.com/parasema.html

Μάλιστα, μπορείτε να κατεβάσετε την trial version ή “Δειγματική έκδοση” (sic) και να κάμετε τη δουλειά σας.

ΚΚ

http://www.byzanmusic.com/parasema.html
Φίλε Κώστα Κουρούνη, έδωσες μιά σημαντική διεύθυνση, γιά όσους έχουν ενδιαφέρον γιά την παραδοσιακή μουσική - βυζαντινή σημειογραφία κλπ… Είναι ένα πολύ αξιόλογο πρόγραμμα μουσικής γραφής και ακρόασης, σύνθεσης, κλπ.
Α. Ρήγας