ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΣΑ ( πριν από δέκα χρόνια )

τα λόγια ειναι περιττά!

5 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 365 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.