Περιγραφή Κατηγορίας: Θέσεις και αντιθέσεις


(Γιώργος Παναγιωτακόπουλος) #1

Αν δεν είχαμε θέσεις πως θα είχαμε και αντιθέσεις; Σε αυτή την κατηγορία συζητάμε γενικούς προβληματισμούς για το ρεμπέτικο τραγούδι!