Παλιό μπουζούκι (;)

Την περασμένη βδομάδα ανακάλυψα την φωτογραφία που βλέπετε στο παρόν blog.

Διακρίνεται αμυδρά το καράολο.

Επικοινώνησα με τον ιδιοκτήτη του blog και ζήτησα περαιτέρω πληροφορίες για τη φωτογραφία (αν υπάρχουν), αλλά δεν έλαβα ακόμα απάντηση…

Τελικά τι έγινε @pikinos ; Απάντησε ο ιδιοκτήτης του blog;

Η φωτογραφία είναι από Σέρβικο πανηγύρι και το όργανο που βλέπεις ονομάζεται Τάμπουρα.

1 «Μου αρέσει»