Πάτρα - 1ο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας με μουσικοπαιδαγωγικό χαρακτήρα

Με την εισήγηση " Θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο της Ελληνικής Αστικής Λαϊκής Μουσικής - Ανάγκη για διαμόρφωση θεωρητικού μοντέλου και εκπαιδευτική αξιοποίηση αυτού"
συμμετέχω το Σάββατο (20 Ιουν), 10.00 το πρωί, στον “Ερμή” [πάνω μέρος πλατ. Γεωργίου, Πάτρα] στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας με μουσικοπαιδαγωγικό χαρακτήρα (18-20 Ιουν)…

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες και εισηγήσεις στο διαδικτυακό τόπο του Συνεδρίου: http://1pskpm-ppgpp.weebly.com

Όσοι πιστοί προσέλθετε!