Πάππος και Μασσαλάς στην Καλαμάτα

Την Πέμπτη 17-4-08 ο Μανώλης Πάππος με το Βασίλη Μασσαλά παίζουν στο καφέ Bassaviola, στην Καλαμάτα. Για τους τυχερούς που είναι εκεί γύρω. Μην τους χάσετε!