Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΝ

Παρασκευές για περιορισμένες εμφανίσεις . Βιολί Κυριάκος Γκουβέντας , κανονάκι Στέφανος Δορμπαράκης.