Ο Βαγγέλης ο γιεγιές

Αφηαιρομαινο αιξεραιτηκά στους εορτάζοντες της σήμερον 25 Μαρτίου: