Ο Βαγγέλης ο γιεγιές

Αφηαιρομαινο αιξεραιτηκά στους εορτάζοντες της σήμερον 25 Μαρτίου:

2 «Μου αρέσει»

Έπος. Και λιγότερο από μήνας μετά την επέτειο, το σύστεμ βελτιώνεται :slight_smile:

2 «Μου αρέσει»