οι ρυθμοί στα ρεμπέτκα τραγούδια και ο ρόλος του


(system) #1

Παρακαλώ, κοιτάξτε το άλλο πόστιγκ μου.
Εγώ πιστεύω ότι είναι δυνατόν να καταλάβουμε καλύτερα το νοήμα ενός τραγούδιου κοιτάζοντας το ρυθμό του.
ʼλλο παράδειγμα είναι “τα ζηλιάρικα σου μάτια”, που περιέχει ένα μεγάλο φάσμα αισθημάτων, αλλά γιατί το έγραψε σαν χασαποσέρβικο νομίζω εγώ ότι ο Βαμβακάρη (τουλάχιστόν σ αυτή την ημέρα) ήθελε να πει ότι τα ωραία του έρωτας τελικά είναι πιο χαρούμενα από τις κακές εμπηρίες.

Πολύ ενδιαφέρον είναι και το θέμα “αυτοσαρκασμός”, και εγώ είχα αυτή την εντύπωση. Ποιά τραγούδια μπορουμε να εντάσσουμε σ αυτή την κατηγορία (σε σχέση με το ρυθμό)?


(system) #2

Με πρόχειρη σκέψη, θάλεγα πως το απτάλικο εκφράζει καλύτερα τον αυτοσαρκασμό.
Από την άλλη, πέρα από ρυθμούς, τα μουρμούρικα.