"να φουσκώσεις τα πανιά σου..."


(tantalo) #1

Γεια σας παιδιά! Μήπως γνωρίζετε ένα τραγούδι του οποίου το ρεφραίν λέει «να φουσκώσεις τα πανιά σου για να βρεις την λεβεντιά σου
». Πώς το λένε και ποιος την σύνθεσε;Πού μπορώ να το βρώ;
Σας ευχαριστώ πολύ!