μουσικοί της Λέσβου


(kyriaki) #1

έψαχνα στο διαδύκτιο καθαρά …τουριστικώς περι Μυτιλήνης και έπεσα στα παρακάτω πολύ ενδιαφέροντα link. Αξίζει να τα διαβάσετε.
http://www.iera.gr/efimerida/49/5/arampoglou.htm
http://www.iera.gr/efimerida/52/5/mousikoi.htm
http://www.iera.gr/efimerida/50/5/zografos.htm
http://www.iera.gr/efimerida/47/5/sevillis.htm
http://www.iera.gr/efimerida/48/5/panagis.htm
http://www.iera.gr/efimerida/54/5/kampas.htm
http://www.iera.gr/efimerida/56/5/konstantellias.htm
http://www.iera.gr/efimerida/57/5/mpoyras.htm
http://www.iera.gr/efimerida/56/3/gkonstantellias.htm


#2

Να προσθέσω για τη μουσική της Λέσβου:http://www.hcc.edu.gr/lesvos/lesvossongs.asp:088: