Μουσική σε ορθόδοξους ναούς

Φτου ρε γαμωτο, 4χορδας είναι ο καλόγερος!!!:slight_smile:
Πολύ ωραίο και πρωτότυπο όργανο!!!

είπαμε, του σατανά πράγματα είναι τα τετράχορδα! πέρα από την πλάκα, ας αφήσουμε τις εκκλησίες στους παπάδες και το ποίμνιο, προσωπικά προτιμώ τους ωραίους περίβολους ναών με πλατάνια και πάγκους να γλεντάμε.
επίσης οι εκκλησίες έχουν μάλλον ακατάλληλη ακουστική για μεγάλα οργανικά σύνολα λόγω μεγάλου χρόνου αντήχησης. σε μικρά σύνολα μονοφωνικής μουσικής έχει υποβλητικό αποτέλεσμα, αλλά σε μεγαλύτερα σύνολα και ειδικά πολυφωνικής μουσικής “μπερδεύει” τον ήχο.

Η ορχήστρα νέων Κύπρου στην Αγ. Ειρήνη στην Κωσταντινούπολη http://www.cymic.org.cy/easyconsole.cfm/id/85