Μανώλης Χιώτης

Γνωρίζετε εάν υπάρχει κάποιο βιβλίο για τον Χιώτη;